War Of Talent

Stop met het verspillen van talent!

Beste bedrijfsleider,

De term ‘War of Talent’, u alom bekend, is een oorlog die we nooit zullen winnen. Talenten zijn schaars en we zoeken allemaal naar onze witte raven. Een nieuw gegeven is dit niet.

Wat wel is, is dat we moeten ophouden met het zoeken naar die witte raven en ons eerder moeten focussen op mensen met potentieel om bij te leren. Meer nog, de kans bestaat zelfs dat dit potentieel reeds aanwezig is in jouw bedrijf. Hoogstwaarschijnlijk zit er al een geschikt persoon te wachten om die bepaalde rol in te vullen. En toch pinnen we ons teveel vast aan het profiel die we zo hard nodig hebben om het verdere bestaan van ons bedrijf te garanderen.

‘Help, ik vind de witte raaf niet!’

Stop met zoeken naar die witte raven

Velen spreken van talentontwikkeling. Ik benoem dit eerder als talentbehoud. Bedrijfsleiders die op een authentieke en mensgerichte manier hun bedrijf leiden, zijn keien in het vinden van het juiste potentieel in hun bedrijf. Zo hebben ze meestal al een eindje die ene werknemer in de gaten, die zich telkens voor 200% smijt en ja, er zullen wel eens fouten worden gemaakt maar dit weegt niet op tegen de betrokkenheid en motivatie van deze medewerker.

Dit zijn de medewerkers die het DNA van jouw bedrijf dragen. Dit zijn de medewerkers die het DNA van jouw bedrijf doen voortvloeien naar de andere medewerkers. Dit zijn de medewerkers die jij zo hard nodig hebt in jouw ‘War of Talent’.

ERKEN EN HERKEN HET POTENTIEEL IN JE BEDRIJF ZO SNEL MOGELIJK

Er is wel een kanttekening. Erken en herken dit potentieel zo snel mogelijk want zonder dat je het weet ben je ze kwijt of erger nog, keren ze zich tegen jou. Het zou zonde zijn om talent zomaar te verspillen.

Ontwikkel en behoud je talent intern alvorens talent te zoeken buitenaf.

Stay safe!

Jürgen Van den Berghe

Deel dit artikel

Vrijblijvend kennismaken?

Contacteer ons
Contacteer ons