Slim en efficiënt werken: wat is lean management?

Wat betekent lean management?

Lean management is meer dan het zoveelste buzzword uit de bedrijfswereld.  Het is een filosofie die erop gericht is om zoveel mogelijk waarde te creëren met zo weinig mogelijk verspilling. Met andere woorden, het zo efficiënt en 'lenig' mogelijk maken van jouw bedrijf of onderneming.

Niet toevallig is deze bedrijfsfilosofie komen overwaaien uit Japan, waar ze werd ontwikkeld en toegepast door het autobedrijf Toyota. Ondertussen is dit begrip ook stilaan ingeburgerd in Europa en België. Maar toch past nog niet elke ondernemer ze toe. Nochtans stelt lean management je in staat om slimmer en dus productiever te werken.

Lean management technieken

Om je bedrijf of onderneming 'lean' te maken, moeten we zoveel mogelijk balast in processen, 'verspillingen' genaamd, elimineren. Alles begint met het in kaart brengen van de bestaande werkwijzes of processen. Daarna nemen we bepaalde deelfacetten onder de loep:

Rollen en verantwoordelijkheden: wie heeft de lead?

Voor ieder stukje van de productieketen moet het duidelijk zijn wie de verantwoordelijkheid heeft. Door daarin duidelijkheid te creëren, schep je een klimaat van responsabilisering en kan je conflicten vermijden over wie nu uiteindelijk de lead heeft.  In veel organisaties - zeker in diegene die te snel zijn gegroeid - is dit niet het geval.

Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit

Van zodra ondernemingen beginnen te groeien, ontstaat het risico dat de focus meer op de interne processen komt te liggen dan op de kwaliteit van de dienst of van het product. Het is een vaak voorkomend, maar risicovol probleem. Door lean management toe te passen, blijft de interne focus altijd en overal op de afgeleverde kwaliteit liggen.

Tijdswinst en kostenbesparing

Door processen sneller en efficiënter te maken, kan je belangrijke kosten elimineren. Ook de oplevering van het product of van de dienst zal veel sneller kunnen gebeuren. Zo zal je niet alleen je klant blij maken, maar ook heel wat frustraties binnen het bedrijf vermijden.

Klaar om in te spelen op evoluties

De wereld verandert steeds sneller. En zeker de bedrijfswereld. Door technologische evoluties, veranderingen in de markt, wijzigende klantenbehoeftes... kan het productieproces van een onderneming al snel onder druk komen te staan. Lean management zorgt ervoor dat je sneller en beter zal kunnen inspelen op deze evoluties, zodat je meteen ook een voorsprong kan nemen op je concurrenten.

Lean management in de praktijk

Benieuwd hoe je lean management kan toepassen op jouw bedrijf? Contacteer Zelf voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We komen graag bij je langs om jouw processen in kaart te brengen en te verbeteren.

Deel dit artikel

Vrijblijvend kennismaken?

Contacteer ons
Contacteer ons